Development of an internationalisation strategy for CODIRECT

Diarienummer 2008-03376
Koordinator YKI, Ytkemiska Institutet AB - YKI, Ytkemiska Institutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat