Development of a Zipper-Templated Peptide Ligation Method

Diarienummer 2015-04535
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för organisk kemi
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

To participate in the 12th Annual Meeting of the Science and Technology in Society (STS) forum, to be held from October 4 to 6, 2015, in Kyoto, Japan.

Resultat och förväntade effekter

Participate in the 12th Annual Meeting of the Science and Technology in Society (STS) forum. Did a lot of networking and attending the special event ´Dialog betw een Nobel Laureates and Young Leaders´

Upplägg och genomförande

1. Travel to kyoto, Japan 2. Attend the 12th Annual Meeting of the Science and Technology in Society (STS) forum 3. Travel back to Stockholm

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.