Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Development Arena for Research and Entreprenurship (DARE) etapp 2

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 13 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01446

Statistik för sidan