Development Arena for Research and Entreprenurship (DARE) etapp 2

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 13 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - juni 2013
Status Avslutat