Developing tools for predictive toxicology/efficacy utilizing stem cell technology

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH EES
Bidrag från Vinnova 1 485 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - juli 2017
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01013

Statistik för sidan