Detektor för kvalitetskontroll vid cancerbehandling

Diarienummer 2009-03640
Koordinator ScandiDos AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2012
Status Avslutat