Detektor för kvalitetskontroll vid cancerbehandling

Diarienummer
Koordinator ScandiDos AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03640

Statistik för sidan