Detektor för dubbel exitdosimetri

Diarienummer 2009-01692
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat