Detektor för dubbel exitdosimetri

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01692

Statistik för sidan