Detektion av cancer med mikrochip-teknologi

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för immunteknologi
Bidrag från Vinnova 1 440 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - november 2010
Status Avslutat