Detektion av cancer med mikrochip-teknologi

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för immunteknologi
Bidrag från Vinnova 1 440 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04217

Statistik för sidan