Detecting plastic in chicken product mix

Diarienummer 2015-05542
Koordinator FOOD RADAR SYSTEMS IN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 484 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag hösten 2015

Syfte och mål

Vi har forskat fram basen för en helt ny signalbehandling inom projektet vilket kommer att leda till en klar förbättring av nuvarande system. Här återstå en del arbete som vi kommer att fortsätta med efter Vinnova projektet då våra resultat är så lovande. Ny hygienisk systemdesign optimerades tillsammans med en ledande kund inom segmentet. Öppningsbar och lätt manuelltvättad utkastlösning vilket inte tidigare erbjudits. Mycket bra response och satsning från den stora aktör vi jobbat med i projektet vilket skapar möjligheter framåt. Utöver det kontakter som kan ge nya applikationer.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att genom forskning, stöttad av Vinnova, skapa förutsättningar för att detektera främmande föremål i semi-frusen kycklingmix. I just detta segment har vi i nuläget inte kommit hela vägen pga av vad som visat sig alltför stora och frekvent förekommande störningar i mätmiljön. En implementering av system i kycklingmix inte möjlig i detta skede. Däremot har vi åter igen fått lärdomar som är värda att arbeta vidare med. En dialog med läkemedelsindustrin har påbörjats och mot en ny applikation för en global livsmedelsaktör som är allierad med vår projektpartner.

Upplägg och genomförande

Vårt projekt har följt planen. Återigen etablerat nya kontakter/samarbetspartners. Sett styrkan i att arbeta med stora marknadsaktörer som partners och kravsättare i projekt. Resultaten av miljöaspekten är nu väl anpassad mot kundkrav. Tester i livemiljö har varit fler än plan pga de problem vi upptäckt i mätningarna. Kunden har genomfört ombyggnader av sin produktionsanläggning för att skapa bättre förutsättningar vilket visar på det stora intresset. Utan Vinnovas stöd hade vi inte kunnat ge oss i kast med detta resurskrävande projekt. Omfattningen blev större än budgeterad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.