Det smarta digitala sågverket - TräIoT

Diarienummer 2016-04488
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Hållbar Samhällsbyggnad, Stockholm
Bidrag från Vinnova 3 980 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att möjliggöra en effektivare och mer värdeskapande skogs-, trä- och bioproduktproduktion genom digitalisering. Det uppnås genom spårbarhet och genom att använda uppkopplade sensorer samt föra information både framåt och bakåt genom produktionsprocessen. Genom att samla in och analysera data från de olika delarna i produktionsprocessen kan en bättre förståelse uppnås, vilket möjliggör optimering av hela processen. Målen är en ökad processeffektivitet i sågverket på 15 %, utökat produktvärde med 10 % och reducerad energianvändning med 10 %.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är ett sammankopplat informationsflöde genom sågverket med en infrastruktur för insamling, lagring och analys av stora datamängder med standardiserade och öppna protokoll för datainsamling och kommunikation internt inom sågverket och externt. Installation och anpassning av sensorer och system för verktygs- och processövervakning. Metodik för att identifiera individer längs processen. Programvara för att analysera och visualisera kopplingen mellan råvaruegenskaper och produktkvalitet samt mellan råvaruegenskaper och produktionsutfall.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med industripartnerna RemaSawco, Moelven och Schneider Electric där partnerna tillsammans har nödvändiga och tillräckliga kompetenser. Projektet inleds med behovsanalys inför installation av infrastruktur och sensorer samt fastställande av basnivå för att kunna se resultat vid projektslut. Installation och datainsamling följer, för att ge data att analysera. Efter genomförda processåtgärder görs en ny mätning för att se om förväntat resultat uppnåtts. Projektresultat presenteras i tidskrifter och på workshops.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.