Det nya sättet att förebygga ärrbråck med världens första långsiktigt resorberbara kirurgiska nät

Diarienummer 2017-05105
Koordinator NOVUS SCIENTIFIC AB
Bidrag från Vinnova 19 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2017
Status Avslutat