Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DET LIVSLÅNGA LÄRANDET INOM HÖGRE UTBILDNING

Diarienummer
Koordinator HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION I JÖNKÖP - Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 594 088 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet genomförde en analys av svenska universitet och högskolor (UoH) som aktörer i systemet för livslångt lärande och hur man i högre utbildning har arbetat med förändringar som syftar till att stödja ett livslångt lärande. Analysen inkluderade det arbete som sker inom utbildning vid UoH men även hur företag och organisationer har arbetat tillsammans med UoH i sin kompetensförsörjning.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: 1.Aktörskarta över systemet för livslångt lärande 2.Genomgång av forskningslitteratur om samverkan för högre utbildning 3.Fallbeskrivningar 4.Innovationsenkät med fokus på utbildning i UoH

Upplägg och genomförande

Analys genomfördes under perioden maj - oktober 2019.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 maj 2019

Diarienummer 2019-02275

Statistik för sidan