Det femte svenska produktionssymposiet, SPS12

Diarienummer 2011-04203
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Se ovan

Resultat och förväntade effekter

Se ovan

Upplägg och genomförande

Det är mycket tids- och resurskrävande att arrangera en vetenskaplig konferens med denna omfattning. Speciellt när man har den typ ´dubbel-blind´ granskningsförfarande som vi hade för SPS12.

Externa länkar

Konferensens hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.