Det femte svenska produktionssymposiet, SPS12

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Se ovan

Resultat och förväntade effekter

Se ovan

Upplägg och genomförande

Det är mycket tids- och resurskrävande att arrangera en vetenskaplig konferens med denna omfattning. Speciellt när man har den typ ´dubbel-blind´ granskningsförfarande som vi hade för SPS12.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.