Designmetoder för cykelstäder - Fysiska miljöer som främjar cyklande

Diarienummer 2009-04477
Koordinator White arkitekter Aktiebolag - White arkitekter AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2011
Status Avslutat