Designmetoder för cykelstäder - Fysiska miljöer som främjar cyklande

Diarienummer
Koordinator White arkitekter Aktiebolag - White arkitekter AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04477

Statistik för sidan