Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 20 januari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 21 januari kl 8:00.  

Designmetoder för cykelstäder - Fysiska miljöer som främjar cyklande

Diarienummer
Koordinator White arkitekter Aktiebolag - White arkitekter AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 270 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04477

Statistik för sidan