Designing Social Innovation

Diarienummer
Koordinator INTERACTIVE INSTITUTE SWEDISH ICT AB - Interactive Institute, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 989 362 kronor
Projektets löptid april 2010 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04095

Statistik för sidan