Designing Social Innovation

Diarienummer
Koordinator The Interactive Institute II Aktiebolag - Interactive Institute, Stockholm
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00496

Statistik för sidan