Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DESIGNING PRODUCTS BEYOND EFFICIENCY FOR SUSTAINABLE LIVING

Diarienummer
Koordinator The Interactive Institute II Aktiebolag - Interactive Institute, Stockholm
Bidrag från Vinnova 47 500 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att förbereda internationellt samarbete mellan två forskargrupper miljöer i Sverige, Interactive Institute, och Nederländerna, Delft University of Technology, i syfte att slutföra ett VINNMER förslag till nästa call.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utbytet av erfarenheter och samordna aktiviteter tillsammans inom VINNMER förslaget.

Upplägg och genomförande

Fyra resor är planerade till Holland för att diskutera samarbete i projektet och två resor är planerade till andra utländska miljöer, England och Danmark, att involvera experter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02048

Statistik för sidan