DESIGNING PRODUCTS BEYOND EFFICIENCY FOR SUSTAINABLE LIVING

Diarienummer
Koordinator The Interactive Institute II Aktiebolag - Interactive Institute, Stockholm
Bidrag från Vinnova 47 500 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att förbereda internationellt samarbete mellan två forskargrupper miljöer i Sverige, Interactive Institute, och Nederländerna, Delft University of Technology, i syfte att slutföra ett VINNMER förslag till nästa call.

Resultat och förväntade effekter

Utbytet av erfarenheter och samordna aktiviteter tillsammans inom VINNMER förslaget.

Upplägg och genomförande

Fyra resor är planerade till Holland för att diskutera samarbete i projektet och två resor är planerade till andra utländska miljöer, England och Danmark, att involvera experter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.