Designfas i Strategiska innovationsinköp inom Cleantech Inn Sweden

Diarienummer 2012-00676
Koordinator Teknopol AB
Bidrag från Vinnova 1 076 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

övergripande syftet att öka konkurrenskraften för uppstartsbolag vilket projektet är på väg att göra genom den process som tagits fram tillsammans med etablerade företag för att generera lönsamma affärer mellan dem och uppstartsbolagen. Att öka möjligheten för innovationer med inriktning på Clean Techatt upphandlas är centralt. Målen anses i stort uppfyllda eftersom en generisk process för att generera och facilitera att etablerad industri köper från uppstartsbolag är framtagen i samarbete med potentiella industripartners, ett avtal inför testfasen finns på plats och ytterligare avtal förväntas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en framtagen process som ligger till grund för erbjudandet att bli industripartner. Detta erbjudande väcker intresse hos potentiella industripartners och hittills har ett etablerat företag åtagit sig att genomföra den framtagna processen under Testfasen, samt att uppstartsbolagen inom Cleantech Inn Sweden fått ökad synlighet under de många möten med etablerad industri som ägt rum under projektets gång. Under designfas har även avtal upprättats mellan Clean Tech Inn Sweden och en större aktör inom offentlig verksamhet med inriktning attpå sikt skapa förutsättning för upphandling av innovationer. De förväntade effekterna av testfasen är främst affärer mellan uppstartsbolag och etablerad industri.

Upplägg och genomförande

En framgångsrik väg för att få partners i utvecklingen av indusrtipartnererbjudandet har varit att skriva avsiktsförklaringar med intresserade industripartners och därefter jobba med processutveckling. Det främsta värdet för etablerat näringsliv med Cleantech Inn Swedens erbjudande är att kostnader och risk minskas i hanteringen av propåer från uppstartsbolag. Detta gör att för etablerat näringsliv i högre utsträckning är beredda att ta investeringen som det innebär att involvera sig i diskussioner med uppstartsbolag om affärsuppgörelser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.