Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Design och optimering av en bränsletank i kompositmaterial, för användning i obemannade helikoptrar

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, LINKÖPING
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utföra detaljerade utredningar, identifiera och föreslå lösningar för de kritiska områdena av CybAeros nuvarande bränsletanksdesign. Denna utredning genomfördes i tre steg: experimentell testning, simulering av finita element och fullskalig testning av företagets faktiska bränsletank.

Resultat och förväntade effekter

Experimentel testning utfördes för att karakterisera de mekaniska egenskaperna hos bränsletankens uppläggning. Från dessa tester erhölls information om de linjärelastiska egenskaperna hos tanken men också om sprickbildning i materialet. Detta användes som indata till de finita elementberäkningarna där de kritiska områdena kunde identifieras. Dessa resultat kunde i nästa steg bekräftas genom att utföra semi-statiska vattentryckstester på en bränsletank och genom detta kunde förslag på en ny detaljerad design diskuteras.

Upplägg och genomförande

I detta projekt erhöll CybAero kunskap inom följande områden: först och främst, layupen/uppläggningen som användes till bränsletanken karakteriserades mekaniskt; elasticitetsmodul och även styvhetsnedbrytning. Detta är värdefullt indata för alla typers FEM-simuleringar. Kritiska områden kunde identifierades med hjälp av FEM-simuleringarna och en detaljerad design togs fram. Slutligen, kunde den exakta spänningskapaciteten, alltså när den första läckan uppstod, hos bränsletanken identifieras experimentellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04813

Statistik för sidan