Design av stabila och ultrahårda blandkarbider för ökad produktivitet inom metallbearbetning

Diarienummer 2014-03392
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 787 980 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade som mål att optimera material och processer för en nyligen framtagen blandkarbid i materialsystemet titan, zirkonium och kol (TiZrC) för användning i syfte att öka produktiviteten i skärande metallbearbetning. Det har visats att TiZrC-pulver kan framställas, att sintringen av WC-Co-TiZrC ger ett porfritt material men att egenskaperna inte blir signifikant bättre än det använda referensmaterialet (WC-Co-TiC-ZrC).

Resultat och förväntade effekter

Mikrostrukturen efter sintring av WC-Co-TiZrC och WC-Co-TiC-ZrC var likartad och hårdheten var i stort sett densamma. Sönderfallet av TiZrC till TiC och ZrC under sintringen visade sig ske väldigt snabbt och den fina lamellära mikrostrukturen förgrovades under sintringen. Detta resultat beror sannolikt på en speciell mekanism för sönderfall som var svår att förutsäga vid projektstart. Arbetet med att optimera sintringen av blandkarbiderna kommer dock att fortsätta inom ramen för andra närliggande projekt.

Upplägg och genomförande

En stor del av projektet ägnades åt karakterisering av framställt pulver av TiZrC men också åt optimering av sintringprocessen och karakterisering av sintrade material, bland annat genom avbrutna sintringsförsök.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.