Design av korta UEP-LDPC koder

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 35 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04891

Statistik för sidan