Design av korta UEP-LDPC koder

Diarienummer 2009-04891
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 35 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - oktober 2010
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie international qualification 2010-04-08