Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Design av innovativ stållegering: Konceptvalidering av maskininlärning som verktyg för materialdesign

Diarienummer
Koordinator HiMat Engineering AB
Bidrag från Vinnova 269 222 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en duplex rostfritt stål-legering med metodik baserat på bl.a. maskininlärning. Modell/metod utvecklad och implementerad i mjukvara för materialdesign.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade legeringen och mjukvaran för materialdesign kommer att ligga till grund för fortsatta utvecklings- och kommersialiseringsaktiviteter.

Upplägg och genomförande

Metoden som har använts har inkluderat en kombination av materialmodellering och miniatyriserade experiment.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05430

Statistik för sidan