Design av innovativ stållegering: Konceptvalidering av maskininlärning som verktyg för materialdesign

Diarienummer 2016-05430
Koordinator HiMat Engineering AB
Bidrag från Vinnova 269 222 kronor
Projektets löptid mars 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en duplex rostfritt stål-legering med metodik baserat på bl.a. maskininlärning. Modell/metod utvecklad och implementerad i mjukvara för materialdesign.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade legeringen och mjukvaran för materialdesign kommer att ligga till grund för fortsatta utvecklings- och kommersialiseringsaktiviteter.

Upplägg och genomförande

Metoden som har använts har inkluderat en kombination av materialmodellering och miniatyriserade experiment.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.