Den svenska pesticidkontrollen som öppen data

Diarienummer 2015-06608
Koordinator LIVSMEDELSVERKET
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Livsmedelsverket ville tillgängliggöra data från den svenska pesticidkontrollen och låta allmänheten få ta del av resultaten. Med hjälp av ett REST-API anser vi målet uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Med det befintliga API:et på plats förväntar sig Livsmedelsverket att tredjepart och intresserade kommer ta del av data, samt utveckla egna applikationer och få insikter både i hur kontroller fungerar och hur resultaten används.

Upplägg och genomförande

Upplägget på projektet var att utveckla ett REST-.API mot Livsmedelsverkets databas. Bedömningen gjordes att en sådan lösning skulle vara mer attraktiv och fylla ett bättre syfte än att bara tillhandahålla ett dataset. API:et utvecklades i två delar. Dels skapades ett API som exponerade vår databas, dels skapades en exempelapplikation som jobbade mot API:et. På så vis kunde Livsmedelsverket i varje utvecklingsteg fastställa att API:et var användbart för tredje part.

Externa länkar

psidata

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.