Den svenska pesticidkontrollen som öppen data

Diarienummer 2015-06608
Koordinator LIVSMEDELSVERKET
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Livsmedelsverket ville tillgängliggöra data från den svenska pesticidkontrollen och låta allmänheten få ta del av resultaten. Med hjälp av ett REST-API anser vi målet uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Med det befintliga API:et på plats förväntar sig Livsmedelsverket att tredjepart och intresserade kommer ta del av data, samt utveckla egna applikationer och få insikter både i hur kontroller fungerar och hur resultaten används.

Upplägg och genomförande

Upplägget på projektet var att utveckla ett REST-.API mot Livsmedelsverkets databas. Bedömningen gjordes att en sådan lösning skulle vara mer attraktiv och fylla ett bättre syfte än att bara tillhandahålla ett dataset. API:et utvecklades i två delar. Dels skapades ett API som exponerade vår databas, dels skapades en exempelapplikation som jobbade mot API:et. På så vis kunde Livsmedelsverket i varje utvecklingsteg fastställa att API:et var användbart för tredje part.

Externa länkar

psidata

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.