Den svenska flaggskeppsfabriken

Diarienummer
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram ny kunskap och goda exempel på hur man utvecklar konkurrenskraften i en konkurrensutsatt fabrik i en global koncern bortom Lean-konceptet. Målet var att förutom erfarenhetsutbytet hos deltagande företag att sprida resultaten till mindre företag. Erfarenhetsutbytet har hållit hög kvalitet och deltagande företag har återkopplat i mycket uppskattande ordalag. Spridningen har påbörjats och det finns en plan för fortsatta aktiviteter tillsammans med Flaggskepp 2.

Resultat och förväntade effekter

Flaggskepp 1 har utvecklat och testat en erfarenhetsutbytesmodell och tagit fram en slutrapport med styrkefaktorer att bygga vidare på som bas för bredare spridning och utveckling. Projektet har skapat direkt nytta för medverkande företag genom att inspirera och förstärka respektive företags utvecklingsarbete. Vår övertygelse är att insatserna stärkt argumentationen och vässat verktygen för de deltagande företagen att hävda och utveckla sina roller i den globala konkurrens de lever i såväl externt som internt.

Upplägg och genomförande

Upplägget med en heldagsworkshop kring ett givet tema hos ett av de deltagande företagen som värd och formulering av en specifik frågeställning samt med därtill knutna hemläxor har fungerat mycket bra. Detta förutsätter dock att företagen vågar vara öppna och dela erfarenheter, dvs att de inte befinner sig i en konkurrenssituation. Dokumentation har sammanställts av vår följeforskare och varit mycket uppskattade av de deltagande företagen då de kan gå tillbaka till och hämta inspiration för interna bolagsdiskussioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.