Den Nya Ekonomin och the Economics of Internet - småskrift inom Telematik 2004

Diarienummer 2001-04089
Koordinator GENBERG OCH ELIASSON KONSULT- OCH FÖRVALTNINGS A - Genberg och Eliasson Konsult- och förvaltnings Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 70 000 kronor
Projektets löptid juli 2000 - november 2002
Status Avslutat