Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den hållbara arbetsplatsen som en resurs för hälsa, innovation och tillväxt

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med med paverkansplattformens arbete var att 1) Paverka inriktningen på utlysningarna i arbetsprogrammen 2018-2020 2) Oka deltagandet bland svenska forskare och foretag i Horizon 2020 och 3) Starka konceptet Hallbart arbetsliv. Genom våra påverkansaktiviteter, möten och konferenser uppfattar vi att målen uppnåts i den mån de kan utvärderas i nuläget.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett flertal utlysningar i arbetsprogrammet for 2018-2020 innehaller skrivningar om hallbart arbetsliv. Vi har hjälpt att starkt svenska forskares internationella natverk och okat kannedomen om svenska partners ute i Europa. En ökning av antalet svenska medsökande i Horizon2020 har ännu inte kunnat utvärderas eftersom vi bara är halvvägs genom arbetsprogrammet. Hållbart arbetsliv har fått ett starkt fäste i Sverige och Europa. Det har en framträdande plats i regeringens forskningsproposition, Europeiska socialfondens satsningar och i den allmänna debatten.

Upplägg och genomförande

Metoderna har varit ändamålsenliga men möjligheten att påverka ett så stort program som Horizon 2020 är dock mycket begränsade. Att vi kommit med inspel tidigt i processen har varit en nyckel till framgång. Att möta olika intressenter på deras egna events har varit ett mer kostnadseffektivt och gett bättre uppslutning i målgruppen. Våra två egna konferenser har dock varit lyckade och haft ett tydligt fokus och varit agendasättande. Vi tror att en mix av arrangemang har varit en styrka.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03500

Statistik för sidan