Den hållbara arbetsplatsen som en resurs för hälsa, innovation och tillväxt

Diarienummer 2016-03500
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Inom området hållbart arbetsliv hör svensk forskning till spetskompetensen i världen. Sverige har varit ett föregångsland när det gäller forskning om stress i arbetslivet, om hur krav, kontroll och socialt stöd varit avgörande faktorer för det goda arbetet och vad arbetsorganisation, ledning och lärande betyder för arbetslivsutveckling. Syftet med med påverkansplattformens arbete är att: 1. Påverkan på Work Programs 2018-2020 och FP9 2. Öka deltagandet bland svenska forskare och företag i Horizon 2020 3. Stärka konceptet Hållbart arbetsliv

Förväntade effekter och resultat

Arbetet ska resultera i 1) minst ett call med inriktning hållbart arbetsliv i utlysningarna 2018-2020 och att hållbart arbetsliv ska ta en större plats i nästa ramprogram, tex fokusområde eller mainstreaming. 2) att svenska forskare, företag och offentlig sektor är medsökande på calls som rör hållbart arbetsliv fler gånger under perioden 2018-2020 än tidigare omgångar. 3) att hållbart arbetsliv som idé får genomslag på så många arenor som möjligt för att det ska få fäste i arbetsmarknads- och forskningspolitik.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet med påverkan av work programs 2018-2020 har redan börjat. Vi har författat en strategi för hållbart arbetsliv i Horizon 2020 som innehåller fyra förslag till utlysningar. Detta dokument har förankrats med forskarkollegor från Danmark, Norge och Finland samt det Europeiska nätverket för arbetslivsforskningsinsitut (PEROSH). Under våren 2016 har vi genomfört ett antal riktade påverkansaktiviter och kommer fortsätta dessa under hösten 2016. Vi lägger också in ett längre perspektiv på våra aktiviteter för att lyfta hållbart arbetsliv som en viktig fråga i FP9.

Externa länkar

http://www.sustainablework2020.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.