Den digitala revisorn Diffinder

Diarienummer 2018-01914
Koordinator Furlands Revisionsbyrå AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att utveckla en fullt fungerande prototyp av den digitala revisorn Diffinder.

Förväntade effekter och resultat

Prototypen förväntas bevisa att Diffinder både revolutionerar kvalitén på årsbokslut och frigör tid för de fysiska revisorerna. Tid som istället kan användas till tjänster med högre förädlingsgrad.

Planerat upplägg och genomförande

Målet är nedbrutet till tre milstolpar och milstolparna når vi genom att utföra nio olika arbetspaket. Varje arbetspaket innehåller ett separat mål och våra hypoteser om vilka aktiviteter som krävs för att nå dessa.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.