Demonstratorer för integrerade försörjningskedjor

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 842 000 kronor
Projektets löptid augusti 2006 - juli 2009
Status Avslutat

Externa länkar