Demonstrator av adaptiv strömningskontroll för vägfordon

Diarienummer 2012-02643
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 1 275 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla adaptiv strömningskontroll med målet att möjliggöra luftmotståndssänkning för vägfordon, vilket leder till minskad miljöpåverkan på bred skala och förbättrad ekonomi för användaren. Trots att den ursprungliga idén visade sig vara för komplex för att kunna utvecklas och implementeras inom rimliga kostnader har projektet varit en tydlig framgång, där en annan version av ett adaptivt strömningskontrollsystem har utvecklats och patentsökts. Följden blev att delar av projektplanen fick göras om, men slutresultatet är alltjämt mycket lyckat.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet har blivit framtagande, optimering och validering av ett nytt aerodynamiskt koncept för trailersidokjolar, vilket sänker luftmotståndet med ytterligare 2-4 %, utöver sänkningen från vanliga sidokjolar vilka sänker motståndet med ca 10-12 %. Innovationen kan implementeras både som ett adaptivt system (större sänkning/dyrare system) där luftkanalerna endast öppnas då sidvind detekteras, och som ett mindre komplext passivt system där kanalerna alltid är öppna. Kommersialisering av (i ett första steg) den passiva lösningen bedöms trolig inom två år.

Upplägg och genomförande

Den ursprungliga projektplanen har fått anpassas efter att tidiga resultat indikerade att den ursprungliga idén inte var möjlig att genomföra på ett rimligt sätt. Konceptet ändrades till en lastbilsfokuserad lösning som kräver större resurser att bygga en fysisk demonstrator av. Därmed styrdes budgeten om så att mer resurser lades på att validera konceptet i datorn. Detta inkluderar simuleringar av tredje part med en metodik som är korrelerad mot vindtunnel, vilka visade på identiska resultat med interna simuleringar. Budgeten har överlag varit välbalanserad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.