DemoJet - Inkjetsubstrat lämpliga för funktionellt tryck

Diarienummer 2011-03350
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

I samråd med deltagande partnerföretag gjordes utformningen av demonstratorer så att de visar på vilka möjligheter som finns, såväl kommersiellt inom inkjet generellt, som vad som är möjligt att genomföra med den utrustning som byggts upp inom Innojet-projektet. Utrustningen har på olika sätt modifierats för att passa de specifika behov som kan ställas på såväl bläck som de substrat som ska tryckas. Genomförandet av ett med YKI/DPC samarrangerat slutseminarium blev lyckat och uppskattat och många intressanta diskussioner fördes under dagen och nya kontakter etablerades.

Resultat och förväntade effekter

För deltagande partnerföretag har det varit värdefullt att se vad som är möjligt att göra med deras substrat och med inkjettekniken. Det kan säkerligen bidra till utveckling av såväl nya säkerhetsaspekter för förpackningar och etiketter som att skapa visuella effekter åtråvärda för potentiella kunder. En effekt av det genomförda seminariet är att instituten på ett positivt sätt kunnat visa sin potential inom ett angeläget område såväl nationellt som internationellt. Nya nätverk startades.

Upplägg och genomförande

även om antalet demonstratorer hade reducerats kraftigt tog arbetet med att modifiera och anpassa utrustningen till ställda förutsättningar betydligt mer tid än beräknat. Förberedelsetiden blev med andra ord mycket längre men när väl allt var anpassat gick själva framtagningen (tryckningen) i stort sett smärtfritt. Planeringen av innehållet i programmet på seminariedagen gjordes under gemensamma diskussioner mellan instituten. Innehållet hade också diskuterats med parterna i respektive projekt under projektmötena.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.