Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Demo- och Testmiljöer elektrifierade vägar

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - maj 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Uppgiften är att organisera och driva en arbetsgrupp som under 6-12 månader kartlägger teknikläge, behov och samverkan internationellt. Arbetsgruppen återkommer med förslag på demonstrations och test aktiviteter till TSS operativ styrgrupp. Insatserna skall primärt rikta in sig mot att sätta upp testanläggningar till Sverige, för att testa och demonstrera de bästa teknikerna för att överföra elektrisk kraft till fordon i rörelse. Primärt skall tekniken användas mot tunga fordon, lastbilar och bussar, men även lätta fordon (personbilar) skall finnas med i planerna.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetsgruppen återkommer med förslag på demonstrations och test aktiviteter

Upplägg och genomförande

Organisera och driva en arbetsgrupp som under 6-12 månader kartlägger teknikläge, behov och samverkan internationellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01715

Statistik för sidan