Deltagning av innovations vecka i Brasilien

Diarienummer 2017-04565
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Träffa brasilianska finansiärer (FINEP) för att beskriva de samarbetsprojekten som pågår med stöd från Vinnova, och därigenom motivera etablering av framtids gemensamma Calls.

Resultat och förväntade effekter

Vi rapporterade om framsteg inom CO2 mätning med optiska fibrer och i en nätverk av friluftsmoduler i Carbon Capture and Storage tillämpningar, samt i cement fabrik.

Upplägg och genomförande

Resa till Brasilien, möten i Finep och i PUC-Rio

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.