Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deltagning av innovations vecka i Brasilien

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Träffa brasilianska finansiärer (FINEP) för att beskriva de samarbetsprojekten som pågår med stöd från Vinnova, och därigenom motivera etablering av framtids gemensamma Calls.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi rapporterade om framsteg inom CO2 mätning med optiska fibrer och i en nätverk av friluftsmoduler i Carbon Capture and Storage tillämpningar, samt i cement fabrik.

Upplägg och genomförande

Resa till Brasilien, möten i Finep och i PUC-Rio

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2017

Diarienummer 2017-04565

Statistik för sidan