Deltagande på Health 2.0, Santa Clara för Meloq AB

Diarienummer 2016-03538
Koordinator Meloq AB
Bidrag från Vinnova 21 251 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projekt var att möjliggöra deltagande på Health 2.0 och få relevanta kontakter och förståelse för den nordamerikansa marknaden för en eventuell introduktion 2017.

Resultat och förväntade effekter

Meloq deltog framgångrikt på Health 2.0. Konferensen blev en bra introduktion till den nordamerikanska marknaden och de kontakter som togs kommer vara till stor hjälp vid lansering i USA.

Upplägg och genomförande

Lyckad introduktion på den nordamerikanska marknaden kräver engagemang för den marknaden och ett brett lokalt kontaktnät. Det är därför viktigt att vara närvarande och ha fysiska möten med pontentiella partners. För detta var en konferens som Health 2.0 idealisk.

Externa länkar

www.easyangle.eu

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.