Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deltagande IPAC 2017

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden Holding AB - RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Borås
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

RISE deltog i IPAC 2017 för att visa upp oss som en leverantör till stora forskningsanläggningar och som en del i Big Science Sweden

Långsiktiga effekter som förväntas

Framförallt etablerades en nära kontakt med övriga svenska deltagare i Big Science Sweden som är värdefullt för kommande svenska leveranser till anläggningarna

Upplägg och genomförande

RISE ställde ut med en egen monter, produktexempel och personal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2017-02748

Statistik för sidan