Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Deltagande i ´Sweden Finland joint ICT/Digitalisation project planning workshop´

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Innovation och Design
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Matchmaking mellan svenska och finska aktörer för utveckling av framtida samarbeten inom ICT och digitalisering. Ett forum där människor och ideer möts för framtida konkreta samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Grunden för matchmaking etablerades och presentationer gav möjlighet till detta.

Upplägg och genomförande

Snarare reflektioner relaterade till matchmakingaktiviteter och reflektioner kopplade till framtida samarbetsmöjligheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01627

Statistik för sidan