Deltagande i ´Sweden Finland joint ICT/Digitalisation project planning workshop´

Diarienummer 2017-01627
Koordinator Luleå tekniska universitet - Innovation och Design
Bidrag från Vinnova 5 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Matchmaking mellan svenska och finska aktörer för utveckling av framtida samarbeten inom ICT och digitalisering. Ett forum där människor och ideer möts för framtida konkreta samarbeten.

Resultat och förväntade effekter

Grunden för matchmaking etablerades och presentationer gav möjlighet till detta.

Upplägg och genomförande

Snarare reflektioner relaterade till matchmakingaktiviteter och reflektioner kopplade till framtida samarbetsmöjligheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.