Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deltagande i ´Future Leaders Program´ vid STS Forum, Japan

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Immunoteknologi
Bidrag från Vinnova 19 523 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att delta i detta möte med internationella beslutsfattare. Målet var att delge forskningsrelaterade aspekter som representant för gruppen framtida forskningledare.

Resultat och förväntade effekter

Jag har knytit flera nya kontakter och fått ta del av en forskningspolitisk diskussion som man som forskare sällan kommer nära. Mycket intressant agenda och sessioner som gav mycket inspiration och energi, och jag är väldigt glad att jag fick möjlighet att åka på detta mötet.

Upplägg och genomförande

Spännande upplägg på detta mötet med fokus på runda-bordet diskussioner och personliga möten. Inga ppt presentationer. Mycket forkus också på nätverkande och brobyggande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04309

Statistik för sidan