Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deltagande i EUREKA Innovation Week 2018 i Finland

Diarienummer
Koordinator GREINON ENGINEERING AB
Bidrag från Vinnova 5 800 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var att skapa förutsättningar för partnerskap med belysningstillverkare, att attrahera intresse till vår produkt, samt att träffa eventuella samverkande i kommande FoU projekt. Målet bedöms vara i stor grad uppfylld. Ytterligare arbete samt tid krävs för att kunna bedöma praktiska implikationer.

Resultat och förväntade effekter

Vi bedömer möjligheten att introducera Greinon till internationella aktörer som mest betydelsefull direkt effekt. Mer detaljerad information om våra produkter och tjänster kommer att skickas vidare till de intresserade per mejl. Som nästa steg, kommer personliga möten att anordnas med resten av Greinons team (t.ex. via Skype), och som slutliga effekten förväntas det att ca. 10% av de skapade 20-tal direkta kontakter resulteras i praktiska samarbeten.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet har gått enligt plan och inom budgets ramer. Den storsta och mer betydelsefulla delen av projektet är uppföljningen av de skapade kontakter, vilket kommer att utföras inom 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 april 2018

Diarienummer 2018-02339

Statistik för sidan