Deltagande i Centre for Future Diagnostic and Health

Diarienummer
Koordinator Åmic AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar