Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Deltagande i Brazil Innovation Weeks Matchmaking-september 2019

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att presentera projektidéer, affärsmöjligheter och möjliga framtida konsortium med företag från Brasilien.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är: -Ett inskicakt projekt för utävdering i Brasilien (FINEP) och Sverige (Vinnova) - LignoMat -Ett utkast på projektförslag med finansierieng från SENAI och Vinnova. Ligno-nanocellulosic hybrids in cosmetics (preliminär titel)

Upplägg och genomförande

En projektbeskrivning håller på att framtas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 september 2019

Diarienummer 2019-04246

Statistik för sidan