Deltaga i ITEA3 PO Days, Paris

Diarienummer 2016-03882
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Several research and industry contacts were established at the ITEA3 PO Days in Paris. Indeed, this was the best way for a young researcher to get exposed to the world of funding opportunities.

Resultat och förväntade effekter

Except for establishing connections, Software Testing Laboratory group at MDH joined the TESTOMAT project.

Upplägg och genomförande

The actual decision to participate at the ITEA3 PO Days in Paris came rather late and thus created difficulties in finding the proper (and affordable) accommodation. Besides that, everything went rather well.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.