Delaktig i ögonblicket - ögonstyrd dator för barn med flerfunktionsnedsättning

Diarienummer 2015-05863
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - DART
Bidrag från Vinnova 819 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

Ett informationsmaterial om metodik och strategier för hur man introducerar och stöttar användning av ögonstyrd dator har tillverkats. Målgruppen är personer som arbetar med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning som saknar tal och har stora begränsningar att använda sina händer för att styra dator eller peka. Programvaruanpassningar/användarpaket inkluderande ett flertal delanpassningar för kommunikation, lek och lärande, har tagits fram för barn i olika ålder och på olika nivå både kommunikativt och utifrån förmåga att styra dator med ögonen.

Resultat och förväntade effekter

Informationsmaterial finns fritt nedladdningsbart, tillgängligt för alla intressenter. Programvaru-kit i form av användarpaket och delanpassningar för nio olika profiler finns att ladda ner under förutsättning att man har tillgång till programvaran den tillverkats i. Profilerna är baserade på behov av enkel-medel-avancerad kommunikation samt enkel-medel-avancerad förmåga att styra datorn. Materialet inkluderar beskrivning och informationsvideor. Materialet kommer underlätta för personal och föräldrar runtom i landet och därmed öka tillgången till ögonstyrd dator.

Upplägg och genomförande

Arbetsgruppen har bestått av specialistarbetsterapeut, logoped, pedagog och datalingvist. Som stöd har en referensgrupp funnits under projekttiden och regelbundna möten har hållits. Referensgruppen har varit delaktig i arbetet kring upplägg och layout på hemsidan. Informationstexter har formulerats baserat på klinisk erfarenhet och tillgänglig forskning. Programvaruanpassningar har tillverkats fortlöpande under projekttiden, och parallellt använts i Darts patientarbete. Två logopedstudenter har under en 4-veckors praktikperiod granskat materialet.

Externa länkar

http://www.dart-gbg.org/delaktigiogonblicket/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.