Defekter och Materialbeteende hos Fiberkompositer

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2014
Status Avslutat