Defekter och Materialbeteende hos Fiberkompositer

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01324

Statistik för sidan