Deep Green

Diarienummer 2011-04452
Koordinator Minesto AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Minestos hemsida