Deep Green Challenge

Diarienummer 2014-01516
Koordinator Skanska Sverige AB - Skanska Sverige AB, KONTOR MALMÖ
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med planeringsprojektet var att konkretisera Skanskas behov av tekniska gröna lösningar som kan bidra till våra mörkgröna byggprojekt, samt med utgångspunkt från dessa behov skriva en tävlingsplan för en öppen tekniktävling för potentiella leverantörer. Under planeringsperioden har vi bildat en arbetsgrupp som gemensamt har tagit fram en detaljerad beskrivning över behoven. Vi har även gjort en planering för genomförandet av en miljötekniktävling Deep Green Challenge, se bifogad bilaga.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade konkreta resultatet av planeringsprojektet var en tävlingsplan, vilket har uppfyllts, se bilaga med tävlingsplan för Deep Green Challenge. Andra effekter av planeringsprojektet är att nya samarbeten och nätverk inom Skanska har bildats, med en gemensam målsättning som kräver medverkan från dessa aktörer. En mer indirekt effekt av planeringsprojektet är att vi fått fram ett stort engagemang för det mörkgröna miljömålet, och för idén med tävlingen Deep Green Challenge, inom arbetsgruppen och därmed hos de olika aktörerna.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med Sustainable Business Hub och våra kollegor inom Skanska valde vi upplägget att planera genom att skriva en tävlingsplan för Deep Green Challenge. Genom att konkretisera oss hoppades vi väcka frågor som måste behandlas och beslutas. Under de tre arbetsmöten vi haft med bland annat Inköp, Teknik, Marknad, Kommunikation och SHub har vi funderat på och konkretiserat behov, diskuterat tävlinsgstrategi, tidplan, organisation m.m. Våra kollegor har verkligen blivit engagerade i projektet, och de har ex.vis redan bokat upp vår VD för närvaro under tävlingsdagen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.