Dedicated software solutions for image analysis

Diarienummer 2009-04690
Koordinator HERMES MEDICAL SOLUTIONS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2010
Status Avslutat