Decentralized data distribution network

Diarienummer 2016-00909
Koordinator GRETA & FRIENDS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - augusti 2016
Status Avslutat