DCAT-AP för miljödata, mappning mot Inspire-formatet, opensource-implementation GeoNetwork.

Diarienummer 2014-04454
Koordinator Naturvårdsverket
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Naturvårdsverket har i samarbete med VINNOVA bidragit till att öka användningen av standarden DCAT-AP genom att - bidra till diskussionen på nationell nivå och lyfta frågan om hur standarden bör användas/tolkas. Vi hoppas att de av öppna data-nätverket nystartade nationella samverkansarenorna kan vara ett bra forum tillsammans med framtida huvudman. - genomföra mappning och delta i diskussionen kring mappning av metadata mellan Inspire-direktivets format och DCAT-AP - bidra med implementering av saknad funktionalitet för DCAT-AP i öppen källkodsprogramvaran GeoNetwork

Resultat och förväntade effekter

Vi har mappat mot Inspireformatet och härigenom sett en del förbättringsområden och frågeställningar som vi tar med oss i arbetet framöver. DCAT-AP 2 löser en del, annat kan diskuteras i Inspiresammanhang och via öppna datanätverkets nationella samverkansarenor. Vi har implementerat ny funktionalitet i GeoNetwork så att andra ska kunna hämta data som RDF/DCAT-AP på olika sätt. Dokumentation finns via Github och omfattar ´candidate releases´ av CSW och OAI gränssnitt för RDF/DCAT-AP, en RDF-dump med en katalogpost och ett Atomflöde med länkar till dataset i RDF.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i två delar. Mappningen diskuterades internt på Naturvårdverket, med Michael östling som också deltagit på EU-nivå och med VINNOVA och EEA (Europeiska miljöbyrån). Frågeställningar förs vidare i nationella forum. Krav för systemutvecklingen togs fram i förhållande till VINNOVA och EEA och genomfördes av konsult. Dokumentation finns på Github. Vi hann av olika anledningar inte testa skördningen fullt ut men slutför leveransen i höst.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.