Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datorstödd process för geometrisäkrad fast tandprotetik

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01642

Statistik för sidan