Datorstödd process för geometrisäkrad fast tandprotetik

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01642

Statistik för sidan