Datorseende for gradering av hudsjukdomar

Diarienummer 2017-04585
Koordinator Eigenvision AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa

Syfte och mål

Idag utförs gradering av hudsjukdomar manuellt av en läkare. Det är tidskrävande process som brister både i objektivitet och repeterbarhet. Genom att utnyttja de senaste framstegen inom AI-teknik och vill vi automatisera denna process och därmed hjälpa läkare och patienter att bättre hantera sin sjukdom.

Förväntade effekter och resultat

De som kommer ha störst nytta av lösningen kommer att vara läkare och patienter under behandling. Genom att ha en noggrann metod för att gradera och övervaka förändringar över tid, kan patienterna få en bättre och effektivare behandling. Läkare kan välja behandling och justera dosen på ett bättre sätt, och patienter kan få insikt i vilka externa faktorer som kan påverka deras sjukdom (mat, alkohol etc). Att uppnå en bättre förståelse för sin sjukdom stärker patienter och hjälper dem att hantera den i det dagliga livet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har fyra viktiga delar (i) datainsamling och annotering, (ii) AI-utveckling, (iii) mjukvaruutveckling och (iv) vetenskaplig utvärdering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.