datoriserat mentaliseringstest

Diarienummer 2010-00968
Koordinator Mindspate AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - juli 2010
Status Avslutat