Datastory - ekosystem för datajournalistik

Diarienummer 2017-03654
Koordinator LAPIDUS INTERACTIVE AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång From analogue to digital 2017 - FashionTech and MediaTech

Syfte och mål

Datastory gör statistik och annan samhällsinformation begriplig och tillgänglig för en bred allmänhet, journalister och beslutsfattare. Datastory ersätter ett tidigare kostsamt och analogt arbetssätt inom data-journalistik med ett innovativt ekosystem för hantering av stora datamängder och visualisering.

Förväntade effekter och resultat

Datastory syftar bl.a. till att uppnå följande: - Forskargrupper och andra dataproducenter får ett snabbspår till sin publik samt support för att underhålla avancerade data-drivna webbapplikationer - Ett unikt, automatiserat datautvinningssytem möjliggör för journalister att nyttja data från 100-tals öppna datakällor på ett effektivt sätt - Nya verktyg & tjänster för att visualisera data förklarar komplicerade samband på ett lättillgängligt sätt

Planerat upplägg och genomförande

Datastorys team av journalister, designers, projektledare, statistiker och utvecklare tar fram kod och processer som sammantaget gör det möjligt att kommunicera statistik och annan samhällsinformation (på lokal, nationell och global nivå) effektivt på webben och i andra kanaler. Datastory samarbetar med valda dataproducenter för att tillgängliggöra unika dataset jämsides med existerande öppna data.

Externa länkar

Datastory förklarar samhällsfrågor med uppdaterad statistik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.