Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datastory - ekosystem för datajournalistik

Diarienummer
Koordinator LAPIDUS INTERACTIVE AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

Vinnovas finansiering har möjliggjort att bygga upp en infrastruktur för plattformen Datastory. Infrastrukturen består bland annat i: - API-teknologi - Designsystem - Interna processer och verktyg - Databaser Under projekttiden har Datastory växt och etablerat många nya kontakter och samarbeten. Datastory har nu ett nyhetsbrev med 500+ intressenter samt är etablerat i flera olika kanaler: https://datastory.org/sv https://twitter.com/datastory https://www.facebook.com/datastory.org https://www.instagram.com/datastoryglobal

Resultat och förväntade effekter

Datastory har utvecklat ett sätt för universitet och forskargrupper att jobba effektivt med statistik och visualisering för att nå breda målgrupper. Under projektperioden har vi prövat ut processer för detta tillsammans med tre olika partners i olika länder (inkl. Göteborgs universitet i Sverige). Vi har även tagit fram ett stort antal byggstenar (i form av interaktiva komponenter och visualisering) för att bygga en skalbar plattform med plats för många aktörer. Under 2019 och 2020 är planen att expandera till fler aktörer och fler språk för att nå en global publik.

Upplägg och genomförande

Datastory har etablerat ett team med kompetens inom statistik, datavisualisering, databaser, programmering, journalistik och design. Tillsammans bygger teamet nya lösningar för effektiv kommunikation av små och stora dataset. Teamet har veckovisa möten samt samarbetar dagligen med kod och design m.h.a. verktyg som Github, Slack och Heroku.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017

Diarienummer 2017-03654

Statistik för sidan